Prijslijst

Dames

 • Knippen    incl.wassen           € 28,50
 • Knippen + drogen                  € 34,70
 • Knippen +fohnen incl.            € 54,80
 • uitgroei verven incl.   v.a         € 43,30
 • spoeling incl.             v.a         € 29,80
 • high lights 1/2 hoofd  v.a         € 56,50
 • high lights heel hoofd v.a         € 75,40
 • permanenten vanaf                  € 62,10

Heren

 • Knippen  incl. wassen/gel        € 28,50
 • Knippen incl. + drogen             € 34,20
 • Knippen contour/bakkebaard  € 15,50
 • Knippen kleine baard               €  9,90

 Jeugd 

 • Knippen tot 12 jaar                    € 19,50
 • Knippen tot 18 jaar                    € 23,50